Despre Noi

Profilul organizației

Înființată în anul 2015 de un grup de juriști și activiști civici, Asociația Centrul pentru Monitorizarea Politicilor Publice (CMPP) este o organizație non-guvernamentală având ca obiectiv îmbunătățirea mecanismelor de adoptare a politicilor publice prin analiză și dezbatere și prin sprijinirea părților implicate în luarea unor decizii bine informate.

CMPP își propune să vină în sprijinul organizațiilor non-guvernamentale și a societății civile prin informarea constantă asupra inițiativelor menite să modifice cadrul legislativ. CMPP urmărește dezvoltarea procesului de adoptare a politicilor publice oferind suport tuturor celor interesați, pe toată durata dezbaterii inițiativelor legislative.

CMPP vine în întâmpinarea organizațiilor prin redactarea de analize și rapoarte specializate în domeniul politicilor publice, precum și prin organizarea de dezbateri publice, cu scopul de a implica părțile interesate și cetățenii în procesul de luare a deciziilor.

Asociația CMPP reprezintă un partener important în procesul de modificare a cadrului legal cu privire la funcționarea asociațiilor și fundațiilor (OUG 26/2000), participând alături de partenerii săi la întâlniri de lucru și dezbateri care au ca scop actualizarea legislației în domeniu și simplificarea procedurilor de înregistrare, precum și a celor de organizare și funcționare a acestor entități juridice.

Echipa CMPP

Octavian Rusu este fondatorul Issue Monitoring, proiect care exprimă experiența sa profesională de peste 10 ani în servicii de advocacy, public affairs și consultanță pentru companii din diverse domenii de activitate și organizații neguvernamentale de top din România. De-a lungul activității a fost implicat în diverse programe de asistență tehnică pentru Ministerul Economie, Ministerul Muncii, Ministerul Fondurilor Europene și alte autorități publice centrale.

În prezent este consultant asociat al companiei Graffiti PR, fiind implicat în derularea unor campanii de public affairs și advocacy pentru diverși clienți. Anterior a lucrat ca și consultant de public affairs pentru compania Șerban & Musneci Associates. Începând cu anul 2003 a coordonat alături de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile cele mai importante campanii de advocacy de modificare legislativă a cadrului juridic și fiscal pentru organizațiile neguvernamentale din România.

Octavian Rusu este absolvent al Facultății de Drept și a urmat cursuri masterale în Management strategic și dezvoltare socială în cadrul Universității din București. Este colaborator permanent al International Center for Nonprofit Law începând din anul 2006, participând la elaborarea raportului anual privind cadrul legislativ al sectorului ONG din România.

Echipa Issue Monitoring are în componență absolvenți ai facultăților de Științe politice, Drept sau Istorie, a căror formare profesională și experiență le oferă acestora expertiza necesară redactării rapoartelor specializate și a analizelor de politici publice. La acestea se adaugă și numeroase cursuri de perfecționare și training-uri în domeniul politicilor publice, urmate în cadrul proiectelor CMPP. De-a lungul timpului, membrii echipei au fost implicați în acțiuni de voluntariat în cadrul mai multor ONG-uri, asociații sau fundații. Valoarea adăugată pe care membrii echipei o aduc serviciilor Issue Monitoring se regăsește și în participarea acestora în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale autorităților de reglementare – Camera Deputaților, Senat, ministere etc. –, înștiințând astfel în timp real clienții de toate modificările aduse inițiativelor legislative monitorizate, în procesul acestora de adoptare.

Domenii monitorizate

  • Fiscalitate,
  • Legislația muncii,
  • Concurență,
  • Sănătate,
  • Protecție socială,
  • Societate civilă.

Pentru a afla mai multe despre aceste servicii, accesează site-ul issuemonitoring.ro.